Studentoppgave:
Søvnmonitor ved bruk av kamera

Idletechs AS har laget programvare som kan modellere variasjoner i evigvarende, høydimensjonale datastrømmer, basert på blant annet bilineær modellering. Metodene er selvlærende; de bygger selv opp effektive representasjoner av dataene de får. Modellene gir en kompakt og tolkbar representasjon av svært mange ulike datasett, og kan brukes på en lang rekke anvendelser.

En gruppe anvendelser er overvåking av kamerabilder. Video av en sovende person inneholder nok informasjon til at man kan finne bevegelse, selv når personen bruker dyne, og Idletech sine metoder er sterke nok til at man kan finne rytmene i bevegelsen, og dermed pustefrekvens, og kanskje også pulsrate.

Dette kan være nyttig for baby-monitorer, pasientovervåking på sykehus eller annet.

Oppgaven vil inneholde noe arbeid med å lage og teste metoder, og kan eventuelt også gå litt videre på implementasjon som en anvendelig prototyp.

Dette er i første omgang en prosjektoppgave, hvor studenten vil kunne ta tak i en begrenset del av problemstillingen. Oppgaven vil kunne utvides til en masteroppgave.

Oppgaven er knyttet til NTNUs satsning innen Big Data Cybernetics.

Det anbefales å ta temaet TTK19 Strukturer og sammenhenger i komplekse systemer (3.75 studiepoeng), se www.itk.ntnu.no/emner/fordypning/ttk19

Det vil være begrensninger på opphavsrettigheter, herunder publisering.

Hovedveileder: Prof. Harald Martens (NTNU ITK / Idletechs)
Medveileder: Siv.Ing. Jan Otto Reberg (CTO Idletechs)

Tilbake til menyen over mulige masteroppgaver