Studentoppgave:
Bruk av “myk modellering” innen undervisning

Idletechs AS har laget programvare som kan modellere variasjoner i evigvarende, høydimensjonale datastrømmer, basert på blant annet bilineær modellering. Metodene er selvlærende; de bygger selv opp effektive representasjoner av dataene de får. Modellene gir en kompakt og tolkbar representasjon av svært mange ulike datasett, og kan brukes på en lang rekke anvendelser.

Innen undervisning i naturfag får elever og studenter ofte presentert en teori eller modell om hvordan verden er, og så blir de bedt om å følge en oppskrift på hvordan de kan gjøre et eksperiment for å bekrefte teorien eller modellen.

Vi ønsker å tilby en annen måte å gjennomføre slik undervisning, hvor eleven/studenten SELV får mulighet til å utforske verden og finne lovmessighetene, ved bruk av et måleinstrument som de fleste elever/studenter har med seg. Studenten vil få ansvar for å lage en prototyp på et undervisningssystem hvor kamera på mobiltelefon eller nettbrett blir brukt for å fange opp hva som skjer, og hvor metoder fra Idletechs vil brukes som verktøy for å estimere og modellere bevegelse, lyd og fargeforandring.

Dette er i første omgang en prosjektoppgave, hvor studenten vil kunne ta tak i en begrenset del av problemstillingen. Oppgaven vil kunne utvides til en masteroppgave.

Det anbefales å ta temaet TTK19 Strukturer og sammenhenger i komplekse systemer (3.75 studiepoeng), se www.itk.ntnu.no/emner/fordypning/ttk19

Oppgaven er knyttet til NTNUs satsning innen Big Data Cybernetics.

Det vil være begrensninger på opphavsrettigheter, herunder publisering.

Hovedveileder: Prof. Harald Martens (NTNU ITK / Idletechs)
Medveileder: Siv.Ing. Jan Otto Reberg (CTO Idletechs)

Tilbake til menyen over mulige masteroppgaver