Studentoppgave:
Monitorering og modellering av industrielle kompositt-spinningsprosesser

Idletechs AS har laget programvare som kan modellere variasjoner i evigvarende, høydimensjonale datastrømmer, basert på blant annet bilineær modellering. Modellene gir en kompakt og tolkbar representasjon av svært mange ulike datasett, og kan brukes på en lang, lang rekke anvendelser.

I dette prosjektet vil en overvåke spinning av komposittmaterialer ved bruk av kamera. Studenten vil bygge et system som vil overvåke en industriell prosess ved hjelp av kameraer. Både tradisjonelle RGB-kameraer, termiske kameraer og hyperspektrale kameraer er aktuelle. Systemet vil lære seg hva som er normal oppførsel for prosessen, og vil varsle når noe unormalt skjer.

Dette er i første omgang en prosjektoppgave, hvor studenten vil kunne ta tak i en begrenset del av problemstillingen. Oppgaven vil kunne utvides til en masteroppgave.

Det anbefales å ta temaet TTK19 Strukturer og sammenhenger i komplekse systemer (3.75 studiepoeng), se www.itk.ntnu.no/emner/fordypning/ttk19

Oppgaven er knyttet til NTNUs satsning innen Big Data Cybernetics.

Det vil være begrensninger på opphavsrettigheter, herunder publisering.

Hovedveileder: Harald Martens, prof. II, Inst. teknisk kybernetikk, NTNU
Medveileder: Magne Haug, styreleder OPS Composite Solutions AS
Medveileder: Siv.Ing. Petter Rossvoll, Idletechs AS

Tilbake til menyen over mulige masteroppgaver