Studentoppgave:
Modellering av menneskers kroppsbevegelser

Idletechs AS har laget programvare som kan modellere variasjoner i evigvarende, høydimensjonale datastrømmer, basert på blant annet bilineær modellering. Modellene gir en kompakt og tolkbar representasjon av svært mange ulike datasett, og kan brukes på en lang, lang rekke anvendelser.

Metodene kan brukes til å modellere bevegelser for mennesker.

I et pågående forskningsprosjekt undersøker man om det er mulig å analysere babybevegelser for å påvise cerebral parese.

Studenten vil forbedre en kroppsmodell slik at metoden skal gi riktigere estimater av bevegelsene.

Dette er i første omgang en prosjektoppgave, hvor studenten vil kunne ta tak i en begrenset del av problemstillingen. Oppgaven vil kunne utvides til en masteroppgave.

Oppgaven er knyttet til NTNUs satsning innen Big Data Cybernetics.

Det vil være begrensninger på opphavsrettigheter, herunder publisering.

Hovedveileder: Harald Martens, prof. II, Inst. teknisk kybernetikk, NTNU
Medveiledere: Dr. Aria Rahmati, Idletechs AS og Siv. Ing. Petter Rossvoll, Idletechs AS

Det anbefales å ta temaet TTK19 Strukturer og sammenhenger i komplekse systemer (3.75 studiepoeng), se www.itk.ntnu.no/emner/fordypning/ttk19

Tilbake til menyen over mulige masteroppgaver