Studentoppgave:
Integrativ hjertemodellering

Idletechs AS har laget programvare som kan modellere variasjoner i evigvarende, høydimensjonale datastrømmer, basert på blant annet bilineær modellering. Metodene er selvlærende; de bygger selv opp effektive representasjoner av dataene de får. Modellene gir en kompakt og tolkbar representasjon av svært mange ulike datasett, og kan brukes på en lang rekke anvendelser.

En av anvendelsene er innen modellering av hjerteslag. Man kan fange opp hjerteslag på mange måter, blant annet med ECG (elektrokardiogram) og NIR (Nær-Infrarød Spektroskopi). Mye av forskningen og produktutviklingen i forbindelse med hjerteslag har gått på å modellere pulsraten. I dette prosjektet ønsker en i stedet å gå inn på formen på hjerteslagene. En del av arbeidet vil være å bruke ulike måleteknikker samtidig for å få en mer informativ modell enn om man bare bruker en måleteknikk om gangen. En ønsker også å finne sammenhenger mellom hvordan formen på hjerteslagene varierer og hvordan tilstanden forøvrig er hos personer.

Oppgaven vil bli gjennomført i nært samarbeid med ledende fagfolk på St Olavs hospital.

Dette er i første omgang en prosjektoppgave, hvor studenten vil kunne ta tak i en begrenset del av problemstillingen. Oppgaven vil kunne utvides til en masteroppgave.

Det anbefales å ta temaet TTK19 Strukturer og sammenhenger i komplekse systemer (3.75 studiepoeng), se www.itk.ntnu.no/emner/fordypning/ttk19

Oppgaven er knyttet til NTNUs satsning innen Big Data Cybernetics.

Det vil være begrensninger på opphavsrettigheter, herunder publisering.

Hovedveileder: Harald Martens, prof. II, Inst. teknisk kybernetikk, NTNU
Medveileder: Dr. Nils-Kristian Skjærvold, St Olavs Hospital
Medveileder: Siv.Ing. Jan Otto Reberg, CTO Idletechs AS

Tilbake til menyen over mulige masteroppgaver